همسایگی در شهر - نیم رخ شهر 5

کد شناسه :14040
همسایگی در شهر - نیم رخ شهر 5

همسایگی در شهر : مطالعه ای در زمینه چالش های فرهنگی همسایگی در ایران امروز - تألیف : نعمت الله فاضلی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : طرح مسئله و رویکرد نظری 3 : زوال همسایگی : روایت یک رخداد - شهرنشینی و زوال همسایگی - خانه و شهر - تضادهای تجدد و همسایگی - همسایگی های جدید ( همسایگی مجازی ) - همسایگی قومیتی و مهاجرین - همسایگی در شهر ، مطالعه ای در زمینه چالش های فرهنگی همسایگی در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر