چهارپايه طراحي معماري - اعراب اويسي

کد شناسه :14108
چهارپايه طراحي معماري - اعراب اويسي

چهارپايه طراحي معماري - تأليف : جلال اعراب اويسي - معماري - كتاب پرهام - فصل اول : مفاهيم : 1 : نمايي كلي از طراحي معماري (تصوير كلي از چهارپايه ) 2 : دانش و ابزار مورد نياز ( ابزار مورد نياز ساخت چهارپايه چيست ؟) 3 : ويژگي هاي يك معماري 4 : آماده سازي و برنامه ريزي انجام كار طراحي فصل دوم : شناسايي : 5 : پايه اول : اطلاعات بستر 6 : پايه دوم : شناخت موضوع 7 : پايه سوم : استفاده كنندگان (كاربران ) 8 : پايه چهارم : شناخت ضوابط ، استانداردها و سرانه ها فصل سوم : تحليل ، آناليز و نتيجه گيري : 9 : كانسپت ( جا پا و الگوي اتصال پايه ها ) 10 : تحليل و نتيجه گيري ( شناخت بستر ، شناخت ضوابط و استانداردها ) كلاف كننده ها ، كلاف هاي اتصال 11 : تحليل و نتيجه گيري ( شناخت بستر ، شناخت موضوع ) 12 : تحليل و نتيجه گيري ( شناخت بستر ، استفاده كنندگان ) 13 : تحليل و نتيجه گيري ( از شناخت استفاده كنندگان و شناخت موضوع ) 14 : تحليل و نتيجه گيري ( از شناخت استفاده كنندگان و شناخت ضوابط و استانداردها ) 15 : تحليل و نتيجه گيري ( از شناخت موضوع و شناخت ضوابط و استانداردها و سرانه ها ) 16 : جمع بندي نتايج و الگوها و ديدگاه ها - چهارپايه طراحي معماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر