مدیریت بحران در بافت های فرسوده - راهبردی در توسعه پایدار شهری -لطیفی

کد شناسه :14150
مدیریت بحران در بافت های فرسوده - راهبردی در توسعه پایدار شهری -لطیفی

مدیریت بحران در بافت های فرسوده راهبردی در توسعه پایدار شهری تألیف : غلامرضا لطیفی ، فاطمه منجزی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : بخش اول : مباحث نظری 1 : تعاریف و مفاهیم شهر 2 : توسعه و انواع آن 3 : توسعه شهری و توسعه شهری پایدار بخش دوم : مباحث کاربردی 4 : مدیریت و مدیریت بحران شهری 5 : بافت شهری ، بافت فرسوده شهری نظریه ها ، دیدگاه ها ، تجارب 6 : مدیریت شهری در محله گرایی و نوشهرگرایی - مدیریت بحران در بافت های فرسوده راهبردی در توسعه پایدار شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر