مدیریت بحران و بلایا در گردشگری - سیدعلی بدری

کد شناسه :14445
مدیریت بحران و بلایا در گردشگری - سیدعلی بدری

مدیریت بحران و بلایا در گردشگری تألیف : برنت دبلیوریتچای ترجمه : سیدعلی بدری ، نرگیس وزین ، مهدی رمضانزاده لسبویی - گردشگری - کتاب پرهام - بخش اول : زمینه سازی برای مدیریت بحران ها و بلایا در گردشگری 1 : درآمدی بر مدیریت بحران ها و بلایا در گردشگری 2 : طبقه بندی و درک بحران ها و بلایا 3 : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی بحران ها و بلایا بخش دوم : پیشگیری و برنامه ریزی برای بحران ها و بلایا در گردشگری 4 : پیشگیری از بحران ها در گردشگری و کاهش بلایا 5 : برنامه ریزی و آمادگی در برابر بحران ها و بلایا در گردشگری بخش سوم : واکنش ، اجرا و مدیریت بحران ها و بلایا در گردشگری : 6 : هماهنگی ، کنترل و تخصیص منابع 7 : ارتباطات در بحران ها و بلایا و احیای بازاریابی بخش چهارم : بازیابی ، ثبات و بازخورد بحران ها و بلایا در گردشگری 8 : بازیابی بلندمدت و ثبات 9 : مدیریت دانش و یادگیری سازمانی 10 : نتیجه گیری و تاملی بر مدیریت بحران ها و بلایا گردشگری - مدیریت بحران و بلایا در گردشگری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر