جستاری در هنگام فراغت ج1:سفر و جهانگردی

کد شناسه :10217
جستاری در هنگام فراغت ج1:سفر و جهانگردی

جستاری در هنگام فراغت : سفر و جهانگردی تألیف : صلاح الدین محلاتی - گردشگری - کتاب پرهام - بخش نخست : هنگام فراغت 1 : اهمیت هنگام فراغت 2 : مفاهیم ، آرای گوناگون و پیشینه تاریخی هنگام فراغت 3 : کارکردها و چالش های هنگام فراغت 4 : تقسیمات هنگام فراغت بخش دوم : جهانگردی و مسافرت 1 : سخنی چند درباره مفهوم سفر ، جهانگردی ، گردشگری و توریسم 2 : پیشینه تاریخی و عوامل موثر در رشد و گسترش سفر و جهانگردی 3 : انواع و اشکال جهانگردی : هدف ها و انگیزه ها 4 : ارزش ها و آثار جهانگردی و مسافرت 5 : سفر و جهانگردی در برابر چالش های گوناگون 6 : فرآوردهای جهانگردی و نظام پخش آن ها 7 : آمار در جهانگردی 8 : سازمان در جهانگردی 9 : بازاریابی و تبلیغات در جهانگردی - جستاری در هنگام فراغت : سفر و جهانگردی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر