تكنولوژي هاي پيشرفته ساختماني در جهت پايداري زيست محيطي - روانشادنيا

کد شناسه :14518
تكنولوژي هاي پيشرفته ساختماني در جهت پايداري زيست محيطي - روانشادنيا

كتاب تكنولوژي هاي پيشرفته ساختماني در جهت پايداري زيست محيطي تأليف آصف سيد ترجمه مهدي روانشادنيا ، ميلاد قنبري ،انتشارات سيماي دانش ، عمران ساختمان سازي ، طراحي پايدار و ساختمان هاي پايدار و نوآوري ، كتاب پرهام ، پايداري و انرژي ، سرمايش تابشي ، تهويه گردشي جابجاشونده ، پره هاي خنك كننده ، توزيع هوا از كف UFAD واحدهاي القايي گردشي يا جابجا شونده DIU نما پوسته با عملكرد بالا ، ذخيره انرژي حرارتي ، انرژي خورشيدي و ساختمان هاي با مصرف خالص صفر ، سيستم هاي زمين گرمايي ، توليد هم زمان ، پايداري مركز داده ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر