تحلیل کمی در صنعت گردشگری - عباس پور

کد شناسه :14583
تحلیل کمی در صنعت گردشگری - عباس پور

تحلیل کمی در صنعت گردشگری : مقدمه ای بر مدل سازی داده - ستانده ، ماتریس حسابداری اجتماعی و حساب های اقماری گردشگری تألیف : تادایوکی هارا ترجمه : نیلوفر عباس پور ، رسول محمدعلی پور - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : گردشگری به عنوان یک صنعت 2 : روش های کمی در تحلیل صنعت گردشگری 3 : مدل داده - ستانده و کاربرد آن 4 : مدل ماتریس حسابداری اجتماعی و کاربرد آن 5 : حساب های اقماری گردشگری (TSA ) فصل 6 : مسیرها و کاوش های آینده - تحلیل کمی در صنعت گردشگری ( مقدمه ای بر مدل سازی داده - ستانده ، ماتریس حسابداری اجتماعی و حساب های اقماری گردشگری ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر