برنامه ریزی اجتماعی - سعیدی

کد شناسه :14621
برنامه ریزی اجتماعی - سعیدی

برنامه ریزی اجتماعی نویسندگان : محمدرضا سعیدی و محمدباقر تاج الدین -کتاب پرهام - 1 : ابعاد مفهومی برنامه ریزی اجتماعی 2 : مبانی نظری برنامه های اجتماعی 3 : سیاستگذاری اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی و اصلاح یا تغییر اجتماعی 4 : ساختار سازمانی و نظام برنامه ریزی اجتماعی 5 :برنامه ریزی مشارکتی 6 : سنجش و ارزشیابی برنامه های اجتماعی 7 : حوزه های برنامه ریزی اجتماعی 8 : پیشینه و روند برنامه ریزی اجتماعی در جهان و ایران - برنامه ریزی اجتماعی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر