مفاهيم بهسازي لرزه اي ساختمانهاي مصالح بنايي و مثال كاربردي - مكرم آيدنلو

کد شناسه :14625
مفاهيم بهسازي لرزه اي ساختمانهاي مصالح بنايي و مثال كاربردي - مكرم آيدنلو
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر