آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور - ابراهیمی

کد شناسه :14685
آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور - ابراهیمی

آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور تألیف : آرام ابراهیمی ، احسان پاشانژاد سیلاب - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : سیری بر تاریخچه و تحولات آمایش سرزمین در ایران 2 : معرفت اصلی برنامه ریزی آمایش سرزمین و مفهوم تعادل در آن 3 : نگاهی بر مفهوم برنامه ریزی فضایی 4 : آمایش سرزمین و گزاره های پرسشی بی پاسخ 5 : دلایل نافرجامی اجرایی برنامه آمایش سرزمین در ایران 6 : آمایش سرزمین ( الزامات و روند اجرایی ) در برنامه ریزی توسعه کشور 7 : آمایش سرزمین از نگاه محیط زیستی 8 : تعامل انسان با محیط 9 : منطق برنامه ریزی آموزش برنامه ریزی آمایش سرزمین 10 : آمایش سرزمین ( مبانی ، شکل گیری ، روش شناسی ) 11 : تحلیل و نقد مبانی روش شناختی آمایش سرزمین متعارف و ارائه الگوی آمایش سرزمین بنیادین 12 : آینده نگاری در طرح های توسعه 13 : آینده نگاری در طرح های توسعه سرزمینی ( آمایش سرزمین ، منطقه ای و شهری ) - آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر