سرپرستی کارگاه - خداداد فر

کد شناسه :14758
سرپرستی کارگاه - خداداد فر

سرپرستی کارگاه تألیف : شهرام انصاری ، امید خدادادفر - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : اصول اولیه 3 : ارزیابی کارفرما 4 : ارزیابی پروژه 5 : ارزیابی سرپرست کارگاه 6 : ارزیابی پیمانکاری 7 : تحویل زمین 8 : تسطیح زمین 9 : نقشه خوانی 10 : تجهیز کارگاه 11 : برنامه ریزی کارگاهی 12 : کنترل پروژه 13 : حراست و نگهبانی 14 : موارد شخصی 15 : کنترل های اجرایی 16 : تصمیم گیری 17 : نیروی انسانی 18 : معاملات 19 : گزارشات 20 : مدیریت ماشین آلات و تجهیزات 21 : تدارکات 22 : برآوردها 23 : مدیریت مالی و حسابداری کارگاه 24 : مدیریت اداری و منابع انسانی 25 : مدیریت ارتباطات کارگاه 26 : مدیریت اسناد 27 : بحران در کارگاه 28 : قراردادها 29 : مستندسازی 30 : دفتر فنی پروژه 31 : کنترل مصالح 32 : کنترل اجرا 33 : زونکن کارگاهی - سرپرستی کارگاه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر