گفتارهايي پيرامون شهر و شهرسازي اسلامي

کد شناسه :14788
گفتارهايي پيرامون شهر و شهرسازي اسلامي

گفتارهايي پيرامون شهر و شهرسازي اسلامي تأليف : محمد مسعود ، احسان بابائي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : ماهيت ، ويژگي ها و زمينه پيدايش انگاره ( شهر اسلامي ) 2 : تبيين يك چارچوب مفهومي براي شهر اسلامي 3 : تحليلي بر مطالعه شكل شهر اسلامي 4 : آيا شهر اسلامي مسئله است ؟ جستاري بر تجلي اسلام در شهر و شهرسازي 5 : نظريه هنجاري و ويژگي هاي آن در مطالعات شهري 6 : تحليل موقعيت به مثابه روشي در شهرسازي اسلامي - گفتارهايي پيرامون شهر و شهرسازي اسلامي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر