مبانی نظری مدیریت آسیب پذیری زیرساخت ها - امینی ورکی

کد شناسه :14816
مبانی نظری مدیریت آسیب پذیری زیرساخت ها - امینی ورکی

مبانی نظری مدیریت آسیب پذیری زیرساخت ها تألیف : سعید امینی ورکی ، حسن مشهدی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفهوم شناسی 2 : وابستگی و اثرات متقابل زیرساخت ها 3 : مدیریت آسیب پذیری 4 : پیامدشناسی و تاب آوری - مبانی نظری مدیریت آسیب پذیری زیرساخت ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر