شهرهای بایوفیلیک - الحاق طبیعت در طراحی و برنامه ریزی شهری - سمیاری رودباری

کد شناسه :14896
شهرهای بایوفیلیک - الحاق طبیعت در طراحی و برنامه ریزی شهری - سمیاری رودباری

شهرهای بایوفیلیک الحاق طبیعت در طراحی و برنامه ریزی شهری تألیف : تیموتی بیتلی ترجمه : میلاد سمیاری رودباری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : اهمیت طبیعت و حیات وحش در زندگی شهری ما 2 : طبیعت در شهرها 3 : شهرهای بایوفیلیک :آن ها چه هستند ؟ 4 : برنامه ریزی و طراحی شهری بایوفیلیک 5 : ابزارها و موسسات جدید برای پرورش شهرهای بایوفیلیک 6 : برآیند نظرات : پرورش شهر بایوفیلیک 7 : مقالات 8 : تصاویر گونه های گیاهی و جانوری - شهرهای بایوفیلیک الحاق طبیعت در طراحی و برنامه ریزی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر