مسکن ایرانی و سبک زندگی - بمانیان

کد شناسه :14930
مسکن ایرانی و سبک زندگی - بمانیان

مسکن ایرانی و سبک زندگی تألیف : محمدرضا بمانیان ، مسلم زندی - معماری - کتاب پرهام - 1 : تعاریف 2 : مسکن مطلوب 3 : سبک زندگی ایرانی اسلامی 4 : خانه و خانواده ایرانی 5 : عوامل تأثیر گذار بر تحول مسکن 6 : تغییرات الگوی مسکن ایرانی ( مسکن دیروز ) با مسکن امروزی فصل دوم : مسکن : 1 : مقدمه 2 : مسکن 3 : آیات قرآن و احادیث در باب مسکن 4 : مسکن مطلوب 5 : معماری ایرانی 6 : معماری دوران اسلامی 7 : معماری ایرانی - اسلامی 8 : جمع بندی فصل سوم : خانه سنتی ایرانی : 1 : مقدمه 2 : واژه شناسی خانه 3 : خانه های ایرانی 4 : اندام های خانه های ایرانی 5 : جمع بندی فصل چهارم : اصول حاکم در خانه های سنتی ایران : 1 : مقدمه 2 : ابعاد مفهومی در مسکن سنتی 3 : ابعاد کالبدی در مسکن سنتی 4 : جمع بندی فصل پنجم : سبک زندگی : 1 : مقدمه 2 : سبک زندگی 3 : جمع بندی فصل ششم : 1 : مقدمه 2 : نمونه های مسکن سنتی 3 : نمونه های مسکن معاصر 4 : جمع بندی فصل هفتم : تحول مسکن و سبک زندگی : 1 : مقدمه 2 : عوامل تأثیر گذار بر تحول مسکن و سبک زندگی 3 : تغییرات الگوی مسکن ایرانی ( مسکن دیروز ) با مسکت امروزی 4 : عوامل موثر در شکل گیری مسکن فردا 5 : جمع بندی - مسکن ایرانی و سبک زندگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر