اكولوژي شهري - آذرخش - دانش پژوه

کد شناسه :14941
اكولوژي شهري - آذرخش - دانش پژوه

اكولوژي شهري با رويكرد اكولوژيك در طراحي منظر تأليف و ترجم : حميد دانش پژوه ، مرواريد بستان بان و اميد جدي فرزانه - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شهر پايدار 2 : منظر 3 : شهرسازي اكولوژيك 4 : فراتر از زيرساخت و روساخت ( منظرهاي مياني ) 5 : رويكرد هاي اكولوژيك طراحي منظر ( به عنوان زيرساخت انرژي ) - اكولوژي شهري با رويكرد اكولوژيك در طراحي منظر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر