جغرافیاو سامانه اطلاعات جغرافیایی

کد شناسه :1497
جغرافیاو سامانه اطلاعات جغرافیایی

چند گفتار پیرامون جغرافیا و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی gis تألیف : سمیه قزلباش ، محسن کلانتری - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : سامانه ی اطلاعات جغرافیایی چیست ؟ 2 : درک فضایی ، عامل پیوند دهنده ی ما 3 : اکتشافات در عصر زمین رقومی شده 4 : پوویایی شناسی سامانه های اطلاعات جغرافیایی : شناخت ماهیت پویای دنیای هستی 5 : زندگی در میان شبکه های دانش 6 : انتظار مورخان از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی 7 : هویت یابی دوباره ی علم جغرافیا 8 : تأملی دوباره بر آموزش سامانه های اطلاعا جغرافیایی 9 : طبیعت ، شبکه های انسانی و جایگاه سامانه های اطلاعات جغرافیایی 10 : انسان ، طبیعت : شبکه ی انسانی 11 : انسان ، طبیعت : شبکه ی طبیعی - چندگفتار پیرامون جغرافیا و سامانه اطلاعات جغرافیای gis - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر