بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی - جهانبخش

کد شناسه :15038
بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی - جهانبخش

بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی بر پایه رویکردهای نظری استاد شهید مرتضی مطهری تألیف : حیدر جهانبخش و علی زنده دل - شهرسازی - کتاب پرهام - 1: معرفی و ساختار پژوهش 2 : مروری بر ادبیات موضوع 3 : بازشناسی فطری شهرربانی 4 : جمع بندی و نتیجه گیری - بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی بر پایه رویکردهای نظری استاد شهید مرتضی مطهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر