راهنمای طراحی روسازی بتنی - حقیقت خرازی

کد شناسه :15045
راهنمای طراحی روسازی بتنی - حقیقت خرازی

راهنمای طراحی روسازی بتنی نوشته احسان حقیقت خرازی و سید حسام الدین صادقی - عمران - 1 : مقدمه و کلیات 2 : سیستم های دال مسطح 3 : زیر اساس و اساس بتنی 4 : آزمونها و معیارها 5 روشهای تحلیل دال بتنی 6 : فرضیات و ورودی های طراحی 7 : روش های طراحی روسازی بتنی 8 : طراحی روسازی کامپوزیت 9 : اتصالات 10 : جزئیات - راهنمای طراحی روسازی بتنی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر