دستنامه مدير - مجموعه قوانين كاربردي مديران - قليچي

کد شناسه :15048
دستنامه مدير - مجموعه قوانين كاربردي مديران - قليچي

دستنامه مدير مجموعه قوانين كاربردي مديران نوشته روهام قليچي - مسئوليتهاي مدير در 1 :قانون اساسي 2 : قانون چك و سفته 3 : قوانين داوري 4 : قانون تجارت 5 : قانون حق العمل كاري 6 : قانون روابط موجر و مستاجر 7 : قانون كار 8 : قانون مالياتي مستقيم 9 : قانون نظام صنفي كشور 10 : قانون تامين اجتماعي 11 : قانون مدني 12 : قانون مجازات اسلامي 13 : آيين دادرسي مدني 14 : قانون تعزيرات 15 : قوانين جزائي 16 : قوانين سازمان بازرسي كل كشور - دستنامه مدير مجموعه قوانين كاربردي مديران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر