مدیریت پروژه های عمرانی

کد شناسه :7189
مدیریت پروژه های عمرانی

مديريت پروژه هاي عمراني تأليف : پرويز قدوسي - عمران - كتاب پرهام - 1 : مفهوم و وظايف مدير پروژه و نگرش سيستم 2 : اختيار ، مسئوليت و قدرت 3 : ساختارهاي سازماني 4 : انگيزش و عوامل مؤثر 5 : مديريت ارتباطات پروژه 6 : هدايت و رهبري پروژه 7 : مديريت منابع انساني پروژه 8 : بررسي عملكرد تيم هاي كاري 9 : بهره وري در پروژه ها 10 : مديريت تداركات پروژه 11 : مديريت تغيير 12 : مديريت اختلاف يا تعارض 13 : حل مشكل و تصميم گيري در پروژه 14 : مديريت كيفيت پروژه 15 : مباحث نوين مديريت پروژه بخش الف 16 : مباحث نوين مديريت پروژه بخش ب - مديريت پروژه هاي عمراني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر