حقوق ثبت اسناد و املاک - غلامرضا شهری

کد شناسه :15102
حقوق ثبت اسناد و املاک - غلامرضا شهری

حقوق ثبت اسناد و املاک تألیف : غلامرضا شهری - شهرسازی - باب اول : تشکیلات اداری ثبت باب دوم : در ثبت عمومی 1 : مقررات ثبت عمومی (عملیات مقدماتی ثبت ) 2 : اعتراضات ثبتی 3 : ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت 4 : آثار ثبت املاک 5 : اختلافات و اشتباهات ثبتی 6 : ابطال و اصلاح اسناد مالکیت 7 :ثبت ملک غیر 8 : نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله،سیل و آتش سوزی از بین رفته است باب سوم : ثبت اسناد 1 : تعریف سند و اقسام آن 2 : ثبت اختیاری و اجباری اسناد 3 : وظایف مسئولین دفاتر 4 : آثار ثبت اسناد 5 : در امانت گذاردن اسناد باب چهارم : دفاتر اسناد رسمی 1 : تاریخچه ی ثبت اسناد 2 : تشکیلات دفاتر اسناد رسمی 3 : مسئولیت سردفتران و دفتریاران 4 : شرایط انتخاب سردفتران و دفتریاران 5 : مقررات مختلف باب پنجم اجرای مفاد اسناد 1 : اسنادی که می توان درخواست اجرا آنها را نمود 2 : مرجع صدور اجرائیه 3 : درخواست اجرا سند 4 : صدور اجرائیه 5 : عملیات اجرایی 6 : ترتیب اجرا باب ششم : جرایم و مجازات باب هفتم : تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک باب هشتم : مواد مخصوصه - حقوق ثبت اسناد و املاک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر