استاتیک - متولی زاده

کد شناسه :15106
استاتیک - متولی زاده

استاتیک تالیف : محمدصادق متولی زاده اردکانی - عمران - کتاب پرهام - 1 : تعاریف 2: گشتاور نیرو - زوج نیرو 3 : تعادل 4 : نیروی عکس العمل تکیه گاه ها در تیرها 5 : خرپاها 6 : تعیین مرکز ثقل اجسام 7 : ممان اینرسی - استاتیک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر