فضاهای باز فضاهای مردم - محبعلی

کد شناسه :15119
فضاهای باز فضاهای مردم - محبعلی

فضاهای باز : فضاهای مردم تألیف : کاترین وارد تامپسون ، پنی تراولو ترجمه : گلنار محبعلی - کتاب پرهام - 1 : دغدغه های سیاست گذاری : در حال حاضر چالش های برنامه ریزی برای دسترسی فراگیر چیست ؟ 2 : ذات فراگیر بودن : تجربه طردشدگی در بسترهای گوناگون در چیست ؟ 3 : دغدغه های طراحی : چالش های پیش روی طراحی چه چیزهایی هستند و طراحی فراگیر در عمل به چه معناست ؟ 4 : دغدغه های پژوهشی : چالش های پژوهش چه چیزهایی هستند و مناسب ترین نظریه ها و روش شناسی ها کدام هستند ؟ فضاهای باز : فضاهای مردم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر