جایگاه و محتوای اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی ، رنگی، ذکاوت

کد شناسه :15121
جایگاه و محتوای اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی ، رنگی،  ذکاوت

جایگاه و محتوای اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی مقدمه ای بر روشها و فنون طراحی شهری تألیف : کامران ذکاوت - کتاب پرهام - 1 : انگاره ی برنامه ریزی فضایی و جایگاه طراحی شهری -برنامه ریزی فضایی - برنامه ریزی فضایی و اسناد توسعه شهر - جایگاه سیاست های طراحی شهری در چارچوب توسعه محلی 2 : جایگاه اسنادی - استراتژی طراحی شهری - چارچوب طراحی شهری - دستور کار طراحی شهری - طرح جامع فضایی - جایگاه و محتوای اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی مقدمه ای بر روشها و فنون طراحی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر