مرجع كامل طراحي ديوارهاي نيلينگ - روحي مهر

کد شناسه :15163
مرجع كامل طراحي ديوارهاي نيلينگ - روحي مهر

مرجع كامل طراحي ديوارهاي نيلينگ تأليف : امير روحي مهر - محمد بهپور گوهري - عمران - كتاب پرهام - 1: مقدمه 2 : كاربردها و ارزيابي امكان سنجي 3 : روش هاي ساخت و مصالح مورد نياز 4 : اطلاعات مورد نياز طراحي 5 : مكانيزم مقاومت و حالات حدي 6 : طراحي ديوارهاي نيلينگ حفاظت خوردگي 8 : مشخصات فني و رويكردهاي قراردادي 9 : بازرسي ساخت و نظارت بر عملكرد 10 : ملاحظات رادهاي خودحفار 11 : مثال كاربردي 12 : مسائل حقوقي - مرجع كامل طراحي ديوارهاي نيلينگ - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر