تغيير فرهنگي و زندگي هر روزه - خاكباز

کد شناسه :15208
تغيير فرهنگي و زندگي هر روزه - خاكباز

تغيير فرهنگي و زندگي روزمره تأليف : ديويد چني ترجمه : افشين خاكباز - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : فرهنگ و زندگي مدرن 2 : زندگي هر روزه در دوران مدرن 3 : نظريه اجتماعي و زندگي هر روزه 4 : زندگي هرروزه و شرايط شخصي 5 : نمايش خويشتن در زندگي هر روزه 6 : اقتدار و تخصص در زندگي عمومي 7 : شهروندي و دموكراسي راديكال 8 : افسون در زندگي هر روزه 9 : چندپارگي فرهنگ - تغيير فرهنگي و زندگي هر روزه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر