جهانی شدن و چالش های دولت جمهوری اسلامی ایران - آب نیکی

کد شناسه :15223
جهانی شدن و چالش های دولت جمهوری اسلامی ایران - آب نیکی

جهانی شدن و چالش های دولت جمهوری اسلامی تألیف : حسن آبنیکی ، خسرو قبادی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : منشأ چالش های یک دولت 2 : چالش های معطوف به مشروعیت در دولت جمهوری اسلامی ایران 3 : چالش های معطوف به کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران 4 : چالش ها و جهانی شدن - جهانی شدن و چالش های دولت جمهوری اسلامی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر