هویت و فرهنگ در فضای شهری ، میرگذار

کد شناسه :15669
هویت و فرهنگ در فضای شهری ، میرگذار

هویت و فرهنگ در فضای شهری : تبیین شاخصه های هویت بخش شهری در فضاهای فرهنگی - هنری چالوس تألیف : پروین میرگذار لنگرودی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم و تعاریف 2 : بنیان های نظری و تعاملات اجتماعی مرتبط با فضاهای عمومی 3 : مدیریت شهری ، رشد هنر عمومی شهرها 4 : هویت در فضای شهری ، ابعاد ، مؤلفه ها و رویکردها 5 : تحلیل شاخصه های هویت بخش در مراکز فرهنگی هنری 6 : تبیین شاخصه های هویت بخش شهر چالوس - هویت و فرهنگ در فضای شهری : تبیین شاخصه های هویت بخش شهری در فضاهای فرهنگی - هنری چالوس - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر