خلاصه مباحث آزمون دکتری شهرسازی 2 - محمدی

کد شناسه :15245
خلاصه مباحث آزمون دکتری شهرسازی 2 - محمدی

خلاصه مباحث آزمون دکتری شهرسازی ج 2 تألیف : نازنین محمدی و محمدعلیم الفتی راد - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : نظریه پردازان برنامه ریزی شهری و منطقه ای 2 : نظریه پردازان شهرسازی 1 - 3 : نظریه پردازان شهرسازی 2و3 - 4 : مبانی طراحی شهری و منظر شهری 5 : مکاتب و سبک های معماری 6 : مکاتب و جنبش های طراحی شهری 7 : نظریات برنامه ریزی شهری 8 : منطقه بندی ، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری 9 : محیط زیست ، شهر جدید و شهر اسلامی 10 : بخش های نوین در شهرسازی 11 : کنفرانس های مهم شهرسازی ، مدل های توسعه شهری و باغ سازی 12 : فرم ، ادراک ، پیام ، رفتار و هویت 13 : فضاهای شهری و خصوصیات آن 1 - 14 : فضاهای شهری و خصوصیات آن 2 - 15 : فضاهای شهری و خصوصیات آن 3 - 16 و 17 روش ها و مدل های برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و طراحی شهری 18 : تاریخ شهرسازی در ایران 1 - 19 : تاریخ شهرسازی در ایران 2 /تاریخ شهرسازی در جهان 1 - 20 : تاریخ شهرسازی در جهان 2 - 21 : سابقه آموزش شهرسازی طرح های شهری و کاربری زمین 22 : حقوق و قوانین شهری ، تراکم و تأسیسات شهری 23 : برنامه های عمرانی ، مسکن ، حمل و نقل ، فضاهای خصوصی ، عمومی و مرمت 24 و 25 : سیراندیشه ها و محققان در شهرسازی پیش از دوره مدرنیسم 26 و 27 : سیراندیشه ها و محققان در شهرسازی دوره مدنیسم 28 و 29 : سیر اندیشه ها و محققان در شهرسازی قبل از دوره مدرنیسم - خلاصه مباحث آزمون دکتری شهرسازی 2 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر