روش های تحقق پذیری 6

کد شناسه :2465
روش های تحقق پذیری 6

روش های تحقق پذیری جلد ششم از استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی امریکا ترجمه : محمد نفیسی ، مجتبی رفیعیان ، شاهین ملک پور ، قاسم ملکی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : نظام حقوقی 2 : مدیریت رشد 3 : نگاهداری ، محافظت و باز استفاده 4 : باز زنده سازی و توسعه اقتصادی 5 : برنامه ریزی جاری 6 : توسعه املاک و مستغلات - روش های تحقق پذیری جلد ششم از استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی امریکا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر