زمين لرزه ، طبيعت و فرهنگ - مهدي زارع

کد شناسه :15251
زمين لرزه ، طبيعت و فرهنگ - مهدي زارع

زمين لرزه : طبيعت و فرهنگ تأليف : آندرو رابينسون ترجمه : مهدي زارع و فاطمه توانايي - عمران - كتاب پرهام - 1 : رويدادهاي مخرب زمين 2 : ليسبون : 1755 ، خشم خداوند 3 : آغاز زلزله شناسي 4 : توكيو ، 1923 : هولوكاست 5 : اندازه گيري زمين لرزه ها 6 : گسل ها ، ورقه ها و قاره هاي سرگردان 7 : كاليفرنيا : معماي گسل سن آندرياس 8 : پيش بيني غير قابل پيش بيني 9 : طراحي در برابر مرگ 10 : ايران ، لرزه خيزي و پيش بيني - زمين لرزه ، طبيعت و فرهنگ - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر