مدیریت بحران با تاکید بر نواحی روستایی

کد شناسه :15300
مدیریت بحران با تاکید بر نواحی روستایی

مدیریت بحران با تأکید بر نواحی روستایی تألیف : سیدعلی بدری ، طاهره صادقلو ، نسرین کاظمی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : بلایای طبیعی (کنش متقابل انسان و طبیعت ) 2 : مخاطرات ( علل ، طبقه بندی ، تحلیل و توزیع فضایی ) 3 : تحلیل حساسیت و آسیب پذیری 4 : تحلیل ریسک 5 : بحران و مدیریت بحران 6 : پارادایم های نظری مرتبط با مخاطرات 7 : نظریه ها و دیدگاههای مبتنی بر مدیریت ریسک 8 : دیدگاه های نظری مطرح در آسیب پذیری 9 : گذر از مدیریت بحران به مدیریت ریسک 10 : مدیریت بحران در نواحی روستایی 11 : ابزارهای جغرافیایی و مدیریت بحران - مدیریت بحران ( با تأکید بر نواحی روستایی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر