مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری ج2

کد شناسه :7245
مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری ج2

مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری تألیف : جهانشاه پاکزاد - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : واحد همسایگی 2 : سادگی و پیچیدگی دو قطب طراحی 3 : هویت و این همانی با فضا 4 : فضا در معماری 5 : فرم شکل گشتاسب 6 : مسکن بهینه و توقعات کیفی آن 7 : اصول بافت شهرهای سنتی 8 : پدیدار شناسی نمای ساختمان های مسکونی و سیر تکوینی توقعات از آن 9 : گره ، میدان ، فلکه بررسی معنا شناختی سه واژه در شهرسازی 10 : تأملی بر مفهوم شهر در ایران 11 : سیمای شهر و آنچه کوین لینچ از آن می فهمید - مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر