تحلیلی بر مفهوم پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی ایران معاصر - سهیلی

کد شناسه :15340
تحلیلی بر مفهوم پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی ایران معاصر - سهیلی

تحلیلی بر مفهوم پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی ایران معاصر جستارهای پژوهشگران دوره دکتری تخصصی معماری تألیف : نازنین اسلامی ، رعنا ایازی ، سارا حسینی ، ساناز خانبان زاده ، مهرنوش ذوقی ، سارا شریعتی و....- معماری - کتاب پرهام - 1 : نقش مولفه های حس تعلق به محیط بر میزان رضایت مندی ساکنان در شهرک های مسکونی ساحلی بندر انزلی 2 : ارائه راهکارهایی جهت ایجاد تعاملات اجتماعی در مجموعه های فرهنگی به واسطه نقش مولفه های نفوذپذیری 3 : تأثیر زمینه گرایی فرهنگی - اجتماعی بر حس تعلق با تأکید بر مولفه های عملکردی و ذهنی نمونه موردی : موزه های معاصر ارومیه 4 :نقش خلوت بر رضایتمندی در کتابخانه 5 : ارائه مدل مفهومی در جهت شناخت تأثیر مولفه های کالبدی حس تعلق بر خاطره جمعی در فضاهای عمومی شهر محور سبزه میدان به خیابان امام خمینی قزوین 6 : تبیین معیارهای کالبدی کیفیت محیط بر افزایش سرزندگی محله های قدیم شهر قزوین : ملک آباد قزوین 7 : ارائه مدل مفهومی در جهت شناخت نقش مولفه های کالبدی حس تعلق مکان بر اجتماع پذیری فضاهای فرهنگی از دیدگاه روانشناسی محیط 8 : تحلیل بعد کالبدی حس تعلق به مکان در بناهای مذهبی : مسیر آیینی چهل منبر لاهیجان 9 : تأثیر مولفه های سرزندگی بر مشارکت اجتماعی افراد در فضاهای فرهنگی 10 : تأثیر عدالت اجتماعی بر سرزندگی فضاهای فرهنگی : فرهنگسراهای شهر قزوین 11 : تبیین نقش مراسم های مذهبی ایام محرم تاسوعا و عاشورای حسینی در قزوین - تحلیلی بر مفهوم پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی ایران معاصر جستارهای پژوهشگران دوره دکتری تخصصی معماری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر