سیر منظره پردازی در هنر ارو پا

کد شناسه :8680
سیر منظره پردازی در هنر ارو پا

سير منظره پردازي در هنر اروپا تأليف : كنت كلارك ترجمه : بهنام خاوران - معماري - كتاب پرهام - 1 : منظره پردازي نمادگرايانه 2 : منظره پردازي از واقعيت 3 : منظره هاي خيالپردازانه 4 : منظره پردازي آرماني 5 : نگرش طبيعت گرا 6 : روشنان شمالي 7 : بازگشت به سوي نظم - سير منظره پردازي در هنر اروپا - كتاب پرهام-

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر