سیر منظره پردازی در هنر ارو پا

کد شناسه :8680
سیر منظره پردازی در هنر ارو پا

سیر منظره پردازی در هنر اروپا تألیف : کنت کلارک ترجمه : بهنام خاوران - معماری - کتاب پرهام - 1 : منظره پردازی نمادگرایانه 2 : منظره پردازی از واقعیت 3 : منظره های خیالپردازانه 4 : منظره پردازی آرمانی 5 : نگرش طبیعت گرا 6 : روشنان شمالی 7 : بازگشت به سوی نظم - سیر منظره پردازی در هنر اروپا - کتاب پرهام-

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر