پرسه در عرصه روزمرگي

کد شناسه :15351
پرسه در عرصه روزمرگي

پرسه در عرصه روزمرگي تأليف : سيد محمد بهشتي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شهر و موزه 2 : چرا گذشته نزديك مهم است ؟ 3 : شهري كه دوستش مي دارم 4 : به مردمي نه به فرمان چنان بران كه تو داني 5 : جايي شدن مكان به بركت فرش 6 : برند اصيل مي خواهيم 7 : آتشي كه هنوز مي سوزد و آواري كه همچنان فرو مي ريزد 8 : چون زر عزيز وجود است نظم من آري قبول دولتيان كيمياي اين مس شد 9 : دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند 10 : چو شبنم بيفتاد مسكين و خرد به مهر آسمانش به عيوق برد 11 : جا و ناكجا : جايي كه نياز به نشاني ندارد - پرسه در عرصه روزمرگي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر