پرسه در عرصه روزمرگی

کد شناسه :15351
پرسه در عرصه روزمرگی

پرسه در عرصه روزمرگی تألیف : سید محمد بهشتی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهر و موزه 2 : چرا گذشته نزدیک مهم است ؟ 3 : شهری که دوستش می دارم 4 : به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی 5 : جایی شدن مکان به برکت فرش 6 : برند اصیل می خواهیم 7 : آتشی که هنوز می سوزد و آواری که همچنان فرو می ریزد 8 : چون زر عزیز وجود است نظم من آری قبول دولتیان کیمیای این مس شد 9 : دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند 10 : چو شبنم بیفتاد مسکین و خرد به مهر آسمانش به عیوق برد 11 : جا و ناکجا : جایی که نیاز به نشانی ندارد - پرسه در عرصه روزمرگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر