شهر و جنسیت - شارع پور

کد شناسه :15357
شهر و جنسیت - شارع پور

شهر و جنسیت تألیف : هلن جاروس ، پاولا کانتور ، جاناتان کلاک ترجمه :محمود شارع پور - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : رهیافت نسبت به شهر : 1 : از دوراهی ها به فصل مشترک ها 2 : روندهای تاریخی در شهرها و مطالعات شهری 3 : روندها در تغییر ساختار شهری ، جنسیت و نظریه فمینیستی 4 : مقیاس ، قدرت و به هم وابستگی بخش دوم : جنسیت و محیط مصنوع : 5 : زیرساخت ها و زندگی روزمره 6 : خانه ها ، مشاغل ، اجتماعات و شبکه ها بخش سوم : بازنمایی و تنظیم 8 : برنامه ریزی و رفاه اجتماعی 9 : فقر شهری ، معیشت و آسیب پذیری 10 : شهر و جنسیت ، سیاست در عمل - شهر و جنسیت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر