كتاب حوادث كار 3 دستورالعمل و آيين نامه هاي ايمني و حفاظت فني - اصابتي

کد شناسه :15372
كتاب حوادث كار 3 دستورالعمل و آيين نامه هاي ايمني و حفاظت فني - اصابتي

كتاب حوادث كار : دستورالعمل و آيين نامه هاي ايمني و حفاظت فني تأليف : محمد اصابتي - عمران - كتاب پرهام - 1 : آيين نامه ايمني ساختمان كارگاه ها 2 : آيين نامه ايمني كار در صنايع آهنگري 3 : آيين نامه كار در صنايع چاپ 4 : آيين نامه وسايل حفاظت فردي 5 : آيين نامه ايمني در كارگاه هاي دامپروري 6 : آيين نامه ايمني در بنادر 7 : آيين نامه كار در ارتفاع 8 : آيين نامه افراد داراي اختلال شنوايي در كارگاه ها 9 : آيين نامه ايمني تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب 10 : آيين نامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات در كارگاه ها 11 : آيين نامه حفاظتي حمل دستي بار 12 : آيين نامه آموزش ايمني كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان 13 : دستورالعمل اجرايي آيين نامه آموزش ايمني كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان 14 : آيين نامه ايمني امور پيمانكاري 15 : دستورالعمل اجرايي آئين نامه ايمني امور پيمانكاري 16 : ضوابط اجرايي ماده 58 آيين نامه علايم ايمني در كارگاه ها 17 : آيين نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني 18 : آيين نامه مربوط به انتخاب اساتيد دانشگاه ، نمايندگان كارگران ، نمايندگان مديران صنايع جهت عضويت در شوراي عالي حفاظت فني 19 : آيين نامه ايمني در صنايع ريخته گري 20 : آيين نامه ايمني در عمليات انتقال نيروي برق 21 : آيين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها 22 : آيين نامه ايمني در معادن 23 : آيين نامه ايمني كار با ماشين آلات عمراني 24 : آيين نامه به كارگيري مسئولين ايمني در كارگاه ها 25 : آيين نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني - كتاب حوادث كار : دستورالعمل و آيين نامه هاي ايمني و حفاظت فني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر