اصول مهندسي گودبرداري - قنبري

کد شناسه :15397
اصول مهندسي گودبرداري - قنبري

اصول مهندسي گودبرداري تأليف : علي قنبري ، محمدجواد شعباني - عمران - كتاب پرهام - 1 : مباني و مفاهيم پايه در گودبرداري 2 : گودبرداري با شيب پايدار 3 : پايدار سازي ديواره گود به روش ميخ كوبي 4 : پايدارسازي گود به روش انكراژ ( مهاركوبي ) 5 : پايدارسازي گود با استفاده از روش ديوار ديافراگمي 6 : پايدار سازي گود با روش ديوارهاي شمعي و شمع هاي مهاردار 7 : گودبرداري با سپرهاي فلزي 8 : پايدار سازي گود به روش خرپا 9 : پايدارسازي ديواره گود به روش مهار متقابل 10 : آبكشي از گود و كنترل آب هاي زيرزميني 11 : گودبرداري به روش بالا به پايين 12 : تغيير شكل مجاز و ايجاد شده در ساختمان هاي مجاور گود - اصول مهندسي گودبرداري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر