استفاده از روش سطح عملکرد در طراحی سازه نگهبان گودهای شهری ، خداپرست

کد شناسه :17871
استفاده از روش سطح عملکرد در طراحی سازه نگهبان گودهای شهری ، خداپرست

کتاب استفاده از روش سطح عملکرد در طراحی سازه نگهبان گودهای شهری ، مهدی خداپرست ، احسان قربانی ، گودبرداری ، کتاب پرهام ، ضرورت نظارت پایش و کنترل ، روشهای پایش در عملیات گودبرداری ، استفاده از مطالعات عددی در عملیات گودبرداری ، جابجایی توده خاک ناشی از گودبرداری و حفاری عمیق و روشهای برآورد آن ، روش های پایدار سازی گودهای شهری ، انجام عملیات گودبرداری با تئوری ساخت مشاهده ای ، کاربرد مفهوم سطح عملکرد در طراحی سازه های نگهبان ، مروری بر مدلهای رفتاری ، شرایط ساختگاهی شهر قم ، کتاب استفاده از روش سطح عملکرد در طراحی سازه نگهبان گودهای شهری ، مهدی خداپرست ، احسان قربانی ، نشر دانشگاه قم .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر