گردشگری شهری و تغییر شهری - شهرها در اقتصاد جهانی

کد شناسه :15437
گردشگری شهری و تغییر شهری - شهرها در اقتصاد جهانی

گردشگری شهری و تغییر شهری : شهرها در اقتصاد جهانی تألیف : کاستاس اسپیرو ترجمه : مصطفی خزایی ، ژیلا سجادی ، محمدتقی رضویان - شهرسازی - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : دگرگونی شهرها و کالایی شدن اوقات فراغت 2 : جهانی شدن ، رقابت پذیری شهری و گردشگری 3 : سیاستهای گردشگری و رشد شهری 4 : زیرساخت و تأمین بودجه گردشگری شهری 5 : گردشگری شهری ، امکانات و سرمایه انسانی 6 : توسعه مناطق مسکونی و چهره جدیدی از مراکز تجاری شهری 7 : پیشنهادها و بحثها - گردشگری شهری و تغییر شهری :شهرها در اقتصاد جهانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر