مكان يك مقدمه كوتاه - سلامي بيرامي

کد شناسه :15465
مكان يك مقدمه كوتاه - سلامي بيرامي

مكان : يك مقدمه كوتاه تأليف : تيم كرسول ترجمه : ابوذر سلامي بيرامي ، احد ابراهيم پور لنبران - جغرافيا - كتاب پرهام - بخش اول : تعريف مكان ، فضا و مكان ، مكان و چشم انداز ، مكان روشي براي شناخت بخش دوم : تبارشناسي مكان ، جغرافياي ناحيه اي ، پيدايش مكان : جغرافياي انساني ، مكان به عنوان خانه ، جغرافياي انساني راديكال و سياست هاي مكاني و ..... - مكان : يك مقدمه كوتاه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر