مهندسي كنترل ارتعاشات سازه - آقاجانيان

کد شناسه :15485
مهندسي كنترل ارتعاشات سازه - آقاجانيان

مهندسي كنترل ارتعاشات سازه تأليف : جروم كانر ، سيمون لافلام ترجمه : سعيد آقاجانيان - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه اي بر رفتار لرزه اي سازه ها 2 : توزيع بهينه سختي : بارگذاري استاتيك 3 : سختي و ميرايي بهينه تحت بارگذاري ديناميك 4 : توزيع بهينه ي ميرايي غيرفعال 5 : ميراگر جرمي تنظيم شونده 6 : سيستم هاي جدايشگر پايه 7 : كاربرد كنترل فعال 8 : ديناميك كنترل سازه 9 : كنترل خطي 10 : تئوري كنترل پيشرفته - مهندسي كنترل ارتعاشات سازه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر