تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی - نقره کار

کد شناسه :15519
تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی - نقره کار

تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی تألیف : عبدالحمید نقره کار - معماری - کتاب پرهام - 1 : بحران هویت در فرهنگ و هنر معاصر 2 : ساختار و گونه شناسی هویت 3 : هویت شایسته از دیدگاه اسلامی 4 : حسن شناسی و زیبایی ، سرچشمه ی هویت در آثار هنری 5 : هویت آثار هنری از منظر اسلامی 6 : رابطه فضای مصنوع ( معماری ) با طبیعت 7 : ابعاد و عناصر اصلی هویت ساز در معماری 8 : هویت اسلامی در آثار معماری - تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر