آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC - RAS عزیزیان

کد شناسه :15523
آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC - RAS عزیزیان

آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC - RAS تألیف : اصغر عزیزیان ، امیر صمدی ، مرضیه آغاز - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مدلسازی یک بعدی جریان 3 : توابع طراحی کانال پایدار 4 : انجام تحلیل انتقال رسوب 5 : روش های ارزیابی اثر رسوب - آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC - RAS کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر