محاسبات دستی ساختمان های بتنی 1

کد شناسه :17689
محاسبات دستی ساختمان های بتنی 1

کتاب محاسبات دستی ساختمان های بتنی ، منصور نوعی ، مایسا جرجانی ، سازه های بتنی ، کتاب پرهام ، بارگذاری ، تحلیل ، طراحی ، کتاب محاسبات دستی ساختمان های بتنی ، منصور نوعی ، مایسا جرجانی ، نشر نوآور .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر