قواعد شهر - چگونگی تاثیرگذاری مقررات بر ساختار شهری - مهدویان

کد شناسه :15555
قواعد شهر - چگونگی تاثیرگذاری مقررات بر ساختار شهری - مهدویان

قواعد شهر تألیف : امیلی تالن ترجمه : وحید مهدویان - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : تدوین مقررات 3 : الگو 4 : استفاده 5 : شکل 6 : اصلاح 7 : نتیجه گیری - قواعد شهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر