مكان و مكان سازي در قلمرو عمومي خوب شهر - نقي زاده

کد شناسه :15654
مكان و مكان سازي در قلمرو عمومي خوب شهر - نقي زاده

مكان و مكان سازي در قلمرو خوب شهر تأليف : محمد نقي زاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مقدمات و تعاريف 2 : تأملاتي در باب مكان و ادراك 3 : قلمرو عمومي شهر و مصاديق آن 4 : ساحت هاي حيات انسان و نيازهاي مابه ازاي آنها 5 : نيازهاي انسان در قلمرو عمومي شهر 6 : اجزا مكان و اصول مكان سازي ( صفات مكان مطلوب در شهر ) - مكان و مكان سازي در قلمرو خوب شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر